O mně/About me

O mně

Celý život fotím svět okolo míst, kterými právě procházím. Moje vášeň pro fotografování začala v deseti letech. Když mi bylo třiadvacet získal jsem první placenou zakázku - reklamní fotografie. Později jsem se podílel na přípravě reklamních a reprezentačních publikací. Fotil jsem pro film. S akreditací International Press Card byla moje pracovní náplň návštěva různých akcí a fotografování zajímavých projektů v Česku, Francii a Německu. Poslední desetiletí fotím převážně hudební a divadelní performance.

About me

I have been photographing the world around the places where I am right now all my life. My passion for photography began at the age of ten. When I was twenty-three, I got my first paying job - advertising photo. Later, I participated in the realisation of advertising and representative publications. I was shooting for a movie. As a photojournalist with International Press Card accreditation, I visited various events and photographed interesting projects in the Czech Republic, France and Germany. For the last decade, I have been photographing mainly musical and theatrical performances.

Nákupní košík