Import souborů RAF do Capture One

Vítám vás u mého blogu o systému Fujifilm X. Dnes si povíme o možnostech importu souborů RAF do editoru Capture One, který používám již od verze číslo 4. To už je skoro 10 let.

Nástroj „Basic Characterics“, je někdy neprávem opomíjen a přitom je jednou z důležitých zvláštností programu Capture One. Je podobný tomu v Lightroomu, ale jde o mnohem pokročilejší variantu a volba optimální křivky pro převod RAFu může významně ovlivnit vzhled editované fotky – např. míru šumu ve stínech u snímků s vysokou hodnotou ISO.

ICC profil je samostaný pro každý podporovaný model fotoaparátu a představuje kvalitativní základ pro konverzi dat souboru.
Můžeme si také vytvořit vlastní ICC profily.

Curve (křivka) je aplikována při importu automaticky, řídí vzhled obrázku a pomáhá s budoucím postprocesem. Lze si manuálně vybrat kteroukoliv křivku, ale je dobré myslet na její vazby na profil ICC. Obvykle je základnem pro každý profil křivka FILM STANDARD.

Jaké jsou možnosti nastavení?

AUTO je funkce, která ke snímku přiřadí křivku vybranou programem podle ICC profilu.

FILM EXTRA SHADOW se hodí pro kritické světelné podmínky (koncerty, divadlo, apod.). Zejména u snímků, které jsme úmyslně podexponovali pro záchranu kresby v jasech je tato křivka dobrým východiskem před zahájením dalších úprav.

FILM HIGH CONTRAST podporuje zvýšení kontrastu světel a stínů u snímků pořízených například při zatažené obloze apod.

FILM STANDARD zvýrazní světla (nehodí se pro snímky, které mají histogram hodně vpravo).

LINEAR RESPONSE přidá lineární křivku a výsledkem je plochý obraz s tlumenými barvami. Vhodné pro snímky s histogramem posunutým doprava.

ENGINE je vlastní řešení zahrnující algoritmy demosaikování souboru RAW. Umožní historii editování archivovaných fotografií aktualizovat ze starších verzí na nejnovější upgrade.

Jaké jsou moje osobní preference.

Plochý charakter obrázku s křivkou Lineární odezvy se mně osobně jeví jako dobré východisko pro další editování souborů RAF systému Fujifilm X. Zejména u fotek s histogramem posunutým vpravo. Obvykle ji používám v kombinaci s ICC Fujifilm Generic, nebo se simulací ICC Velvia.

Pro fotky z divadla a koncertů…., prostě pořízené v obtížných světelných podmínkách při použití ISO 2000+ se mi osvědčila kombinace ICC Fujifilm Negativ Pro Standard + křivka FILM EXTRA STÍNY.

Příště si ukážeme jak editovat v externích editorech snímky archivované v rámci katalogu Capture One. Cílem postupu je zachování umístění takto upraveného snímku v katalogu na společné pozici s originálem RAF.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *